05Dec/16
winpatrol-winpatrol-firewall-formerly-winprivacy-up-to-5-pc-s-you-personally-use-lifetime-license-electronic-delivery.png

Full WinPatrol Firewall formerly WinPrivacy up to 5 PC s you personally use Lifetime license Electronic Delivery

WinPatrol Firewall is the worlds easiest personal firewall WinPatrol Firewall rips open the veil of secrecy programs have been hiding behind by exposing every single program on your computer that is using the Internet Smart Recognition automatically allowsblocks programs so you dont have to What others do percentages help you determine whether to allowblocks programs Icons help you identify programs signed programs and Microsoft protected programs at a glance AllowBlock by signature Now its super easy to allow all programs for your printer or other Tells you from where each program is sending and receiving data and how much Gives you the power to block Internet access for any programs Empowers you to block any unknown programs from using the Internet without your permission INCLUDING Viruses Automatically remove unwanted Flash Cookies Designed to Block Canvas Fingerprinting Informs you which sites DO NOT use Canvas Fingerprinting so you can use them instead Program Details Dialog gives you details specifics about any program Use on up to computers you personally use    All of our software comes with a day money back guarantee

Get WinPatrol Firewall formerly WinPrivacy up to 5 PC s you personally use Lifetime license Electronic Delivery now:

image_pdf
05Dec/16
winpatrol-winpatrol-firewall-formerly-winprivacy-plus-three-pc-license-annual-renewal-electronic-delivery.png

Full WinPatrol Firewall formerly WinPrivacy PLUS Three PC License Annual Renewal Electronic Delivery

WinPatrol Firewall is the worlds easiest personal firewall WinPatrol Firewall rips open the veil of secrecy programs have been hiding behind by exposing every single program on your computer that is using the Internet Smart Recognition automatically allowsblocks programs so you dont have to What others do percentages help you determine whether to allowblocks programs Icons help you identify programs signed programs and Microsoft protected programs at a glance AllowBlock by signature Now its super easy to allow all programs for your printer or other Tells you from where each program is sending and receiving data and how much Gives you the power to block Internet access for any programs Empowers you to block any unknown programs from using the Internet without your permission INCLUDING Viruses Automatically remove unwanted Flash Cookies Designed to Block Canvas Fingerprinting Informs you which sites DO NOT use Canvas Fingerprinting so you can use them instead Program Details Dialog gives you details specifics about any program For use on up to computers All of our software comes with a day money back guarantee

Get WinPatrol Firewall formerly WinPrivacy PLUS Three PC License Annual Renewal Electronic Delivery now:

image_pdf
05Dec/16
winpatrol-winpatrol-firewall-formerly-winprivacy-plus-single-pc-license-annual-renewal-electronic-delivery.png

Free WinPatrol Firewall formerly WinPrivacy PLUS Single PC License Annual Renewal Electronic Delivery

WinPatrol Firewall is the worlds easiest personal firewall WinPatrol Firewall rips open the veil of secrecy programs have been hiding behind by exposing every single program on your computer that is using the Internet Smart Recognition automatically allowsblocks programs so you dont have to What others do percentages help you determine whether to allowblocks programs Icons help you identify programs signed programs and Microsoft protected programs at a glance AllowBlock by signature Now its super easy to allow all programs for your printer or other Tells you from where each program is sending and receiving data and how much Gives you the power to block Internet access for any programs Empowers you to block any unknown programs from using the Internet without your permission INCLUDING Viruses Automatically remove unwanted Flash Cookies Designed to Block Canvas Fingerprinting Informs you which sites DO NOT use Canvas Fingerprinting so you can use them instead Program Details Dialog gives you details specifics about any program For use on a single computer All of our software comes with a day money back guarantee

Get WinPatrol Firewall formerly WinPrivacy PLUS Single PC License Annual Renewal Electronic Delivery now:

image_pdf
05Dec/16
winpatrol-winpatrol-firewall-formerly-winprivacy-plus-five-pc-license-annual-renewal-electronic-delivery.png

Download WinPatrol Firewall formerly WinPrivacy PLUS Five PC License Annual Renewal Electronic Delivery

WinPatrol Firewall is the worlds easiest personal firewall WinPatrol Firewall rips open the veil of secrecy programs have been hiding behind by exposing every single program on your computer that is using the Internet Smart Recognition automatically allowsblocks programs so you dont have to What others do percentages help you determine whether to allowblocks programs Icons help you identify programs signed programs and Microsoft protected programs at a glance AllowBlock by signature Now its super easy to allow all programs for your printer or other Tells you from where each program is sending and receiving data and how much Gives you the power to block Internet access for any programs Empowers you to block any unknown programs from using the Internet without your permission INCLUDING Viruses Automatically remove unwanted Flash Cookies Designed to Block Canvas Fingerprinting Informs you which sites DO NOT use Canvas Fingerprinting so you can use them instead Program Details Dialog gives you details specifics about any program For use on up to computers All of our software comes with a day money back guarantee

Get WinPatrol Firewall formerly WinPrivacy PLUS Five PC License Annual Renewal Electronic Delivery now:

image_pdf
05Dec/16
stellar-data-recovery-inc-stellar-phoenix-video-repair-mac.png

Download Stellar Phoenix Video Repair Mac

Stellar Phoenix Video Repair is the best tool to repair video files which have become corrupt due to file header issues frame error corruption in the sound section movement error and video slider movement error The software repairs all video files on you Mac created in MOV MP MV MA G GP and FV formats It enables preview of the videos after they are repaired Features Repairs corrupt or damaged MOV MP GP MV MA G and FV video files Repairs video files corrupt due to File Header and batch processing Provides preview both before and after repair Allows you to save repaired file in a desired location Supports various versions of Mac including Yosemite Beta

Get Stellar Phoenix Video Repair Mac now:

image_pdf
05Dec/16
kaspersky-lab-romania-kaspersky-small-office-security-5-ksos5-15.png

Full Kaspersky Small Office Security 5 KSOS5 15

Avantaje O protec��ie mai mare pentru afacerea ta În ceea ce prive��te securitatea IT firmele mici se confrunt�� de regul�� cu o gam�� variat�� de Produse de larg consum care nu reu��esc s�� protejeze multe dintre lucrurile cele mai importante pentru firme Produse de securitate complexe adresate marilor întreprinderi cu echipe mari de asisten���� IT Deoarece a fost dezvoltat pentru a proteja o gam�� de activit����i zilnice pe care au nevoie s�� le securizeze firmele mici Kaspersky Small Office Security ofer�� o gam�� mult mai ampl�� de tehnologii de securitate decât produsele antivirus de baz�� pentru firme mici totu��i a fost conceput pentru a fi instalat ��i utilizat cu u��urin���� În plus ob��ine��i acces u��or la asisten��a tehnic�� Gestionare simplificat�� a securit����ii Deoarece firmele mici trebuie s�� se axeze pe activit����ile lor de baz�� Kaspersky Small Office Security include o consol�� u��or de utilizat bazat�� în cloud care faciliteaz�� configurarea ��i administrarea func��iilor vitale de securitate Consola î��i ofer�� control centralizat al securit����ii pe toate PCurile serverele de fi��iere calculatoarele Mac telefoanele ��i tabletele tale cu Android astfel încât nu este nevoie de competen��e informatice specializate Acces web la consol�� înseamn�� c�� personalul t��u sau consultantul IT extern poate accesa ��i administra securitatea de oriunde Î��i protej��m calculatoarele serverele de fi��iere calculatoarele Mac ��i dispozitivele cu Android Combinând tehnologii în timp real asistate din cloud cu tehnologii puternice antimalware care ruleaz�� pe dispozitivele tale Kaspersky Small Office Security î��i ap��r�� afacerea împotriva celor mai recente amenin����ri malware Tehnologiile antimalware premiate î��i protejeaz�� Desktopurile ��i laptopurile cu Windows Calculatoarele Mac Calculatoarele Mac Smartphoneuri ��i tablete cu Andro Pentru c�� aproape orice aplica��ie include erori iar tehnologiile malware pot folosi aceste vulnerabilit����i ca o cale de a intra în PCul t��u tehnologia noastr�� de prevenire a exploat��rii automate Automatic Exploit Prevention AEP te asigur�� c�� tehnologiile malware nu pot exploata vulnerabilit����ile AEP monitorizeaz�� în mod explicit aplica��iile cele mai vizate inclusiv Microsoft Office Internet Explorer Adobe Reader Java si multe altele pentru a oferi un nivel suplimentar de monitorizare de securitate ��i protec��ie pentru PCurile tale Prevenim furtul online pentru a��i p��stra banii în siguran���� Chiar dac�� tranzac��iile financiare online ofer�� numeroase avantaje acestea le ofer�� infractorilor informatici ��ansa de a��i fura banii ��i detaliile conturilor bancare Din acest motiv am dezvoltat tehnologii speciale de securitate care protejeaz�� siguran��a banilor a cardurilor de credit ��i a datelor tale bancare Tehnologia noastr�� unic�� Safe Money adaug�� un nivel suplimentar de securitate oricând î��i folose��ti PCul sau calculatorul Mac pentru a accesa sisteme de banking online sau websiteuri de pl����i Tehnologiile Secure Keyboard ��i Virtual Keyboard previn captarea parolelor ��i a altor informa��ii importante introduse în calculator de c��tre tehnologiile malware de tip „keylogger” Secure Keyboard este disponibil doar pentru PCuri Virtual Keyboard este disponibil pentru PCuri ��i calculatoarele Mac Protec��ia împotriva pericolelor de pe internet Accesul la internet este o parte fundamental�� a afacerilor cotidiene îns�� atacurile prin internet pot constitui o amenin��are semnificativ�� la adresa securit����ii în afaceri Cele mai recente op��iuni de securitate pe internet ale Kaspersky Lab protejeaz�� informa��iile calculatoarele ��i dispozitivele mobile ale companiei tale AntiPhishing protejeaz�� împotriva websiteurilor frauduloase care pot încerca s�� fure bani parole sau informa��ii File Advisor ��i URL Advisor te avertizeaz�� cu privire la fi��iere sau linkuri suspicioase AntiSpam filtreaz�� mesajele deranjante de tip spam File Advisor ��i AntiSpam nu sunt disponibile pentru calculatoarele Mac File Advisor ��i URL Advisor nu sunt disponibile pentru dispozitivele cu Android Prevenirea pierderii de informa��ii valoroase ��i sensibile Incidentele de tipul scurgerilor de date pot provoca pierderi financiare ��i pot afecta reputa��ia în special dac�� informa��ii confiden��iale privind clien��ii ajung acolo unde nu trebuie Pentru a��i proteja propriile date de afaceri dar ��i informa��iile sensibile pe care le p��strezi cu privire la clien��i Kaspersky Small Office Security include tehnologii puternice de protec��ie pentru PCuri ��i serverele de fi��iere Aceste tehnologii faciliteaz�� Criptarea datelor de pe PCurile ��i serverele de fi��iere astfel încât datele sunt transformate întro form�� ilizibil�� respingând încerc��rile infractorilor informatici de a accesa informa��ii confiden��iale Crearea de copii de rezerv�� ale datelor inclusiv în mediul online astfel încât dac�� unul dintre PCurile sau serverele tale de fi��iere se blocheaz�� s�� po��i accesa în continuare informa��iile esen��iale Men��inerea eficien��ei ��i productivit����ii Accesul necontrolat la internet poate afecta productivitatea angaja��ilor sau poate conduce la desc��rcarea de con��inuturi inadecvate pe sistemele firmei Kaspersky Small Office Security include caracteristici de Control Web u��or de utilizat pentru PCuri Aceste comenzi î��i permit s�� Gestionezi utilizarea PCurilor pe web de c��tre fiecare angajat astfel încât s�� po��i permite interzice limita sau verifica activit����ile fiec��rui angajat pe anumite websiteuri sau categorii de websiteuri inclusiv pe re��ele de socializare jocuri online siteuri de pariuri ��i multe altele Blochezi accesul unui PC la websiteuri necorespunz��toare sau r��u inten��ionate Protejarea identit����ii firmei Utilizarea de parole puternice unice pentru fiecare website ��i cont de aplica��ie este esen��ial�� îns�� cum ��ii socoteala tuturor parolelor în special atunci când te mi��ti în permanen���� Kaspersky Small Office Security include aplica��ia Kaspersky Password Manager u��or de utilizat care Stocheaz�� în siguran���� toate parolele ��i le sincronizeaz�� pe PC sau Mac telefoane ��i tablete Android iPhone ��i iPad Trebuie s�� re��ii doar parola principal�� iar Kaspersky Password Manager va introduce automat parolele individuale relevante atunci când accesezi conturi pe internet sau de aplica��ii Completeaz�� automat formularele pe web Creeaz�� automat parole puternice pe PC apoi î��i permite s�� le sincronizezi pe toate celelalte dispozitive Unele func��ii sunt disponibile numai pentru unele dintre dispozitivele acceptate Asigurarea accesului la sistemele firmei când nu e��ti la birou Accesul de la distan���� la sisteme ��i informa��ii este o component�� fundamental�� a activit����ilor de afaceri cotidiene Totu��i atacurile malware mobile ��i pierderea sau furtul smartphoneurilor care con��in date de afaceri pot provoca grave probleme de securitate De aceea Kaspersky Small Office Security include cele mai bune tehnologii de protec��ie pentru smartphoneuri ��i tablete cu Android Sistemele antimalware ��i de protec��ie web te ap��r�� împotriva programelor malware ��i a infractorilor informatici Sistemele de filtrare a apelurilor ��i mesajelor te ajut�� s�� blochezi apelurile ��i mesajele nedorite Caracteristicile antifurt î��i permit S�� blochezi accesul la un telefon pierdut sau furat S�� ��tergi datele confiden��iale de pe dispozitivele mobile lips�� S�� depistezi loca��ia telefonului lips�� Caracteristici cheie Securitate de talie mondial�� pe mai multe niveluri Solu��ie antimalware premiat�� Cel mai recent motor antimalware î��i protejeaz�� PCurile ��i calculatoarele Mac împotriva tuturor tipurilor de viru��i ��i a altor amenin����ri malware Protec��ie asistat�� de cloud Utilizând tehnici asistate de cloud oferim un r��spuns mai rapid la programele malware noi astfel încât firma ta e protejat�� împotriva celor mai recente amenin����ri Firewall bidirec��ional pentru PC Firewallul nostru personal scaneaz�� traficul de internet de intrare ��i ie��ire asigurând securitatea re��elelor tale locale ��i a conexiunilor la internet System Watcher Pentru a facilita depistarea infect��rilor cu malware pe PCul t��u tehnologia noastr�� unic�� System Watcher depisteaz�� pe loc comportamentele periculoase De asemenea System Watcher î��i poate readuce PCul la o stare de echilibru pentru a anula majoritatea tipurilor de ac��iuni r��u inten��ionate Modul Trusted Applications Folosind lista actualizat�� regulat de aplica��ii sigure a Kaspersky Lab modul nostru Trusted Applications se asigur�� c�� numai aplica��iile în care ai încredere pot rula pe calculatorul t��u Toate celelalte programe inclusiv malware vor fi blocate pe PCul t��u Automatic Exploit Prevention Deoarece programele r��u inten��ionate exploateaz�� vulnerabilit����ile sau erorile aplica��iilor informatice utilizate frecvent tehnologia noastr�� Automatic Exploit Prevention blocheaz�� aceste exploat��ri Aceasta controleaz�� lansarea de aplica��ii pe PCurile tale verificând comportamentul fi��ierelor executabile ��i c��utând semne de exploatare De asemenea ea controleaz�� activit����ile oric��ror aplica��ii informatice pe care le identific�� drept prezentând vulnerabilit����i WiFi Security Notification Pe lâng�� verificarea securit����ii conexiunilor WiFi Kaspersky Small Office Security î��i recomand�� modalit����i de a îmbun��t����i set��rile de securitate ale re��elei WiFi Security Notification este disponibil numai pentru PCurile cu sistem de operare Windows Securitate pe Internet ��i pentru banking online Safe Money – pentru PC ��i Mac Când utilizezi banking online sau servicii de plat�� online aceast�� tehnologie unic�� a Kaspersky Lab va verifica dac�� websiteul este autentic ��i nu unul fals De asemenea el verific�� sistemul de operare al calculatorului t��u pentru a depista vulnerabilit����ile care afecteaz�� securitatea bankingului online Tastatur�� virtual�� pentru PC ��i Mac Tastatura virtual�� î��i permite s�� utilizezi o tastatur�� securizat�� pe ecran în locul tastaturii fizice atunci când introduci parole detalii privind cardurile de credit ��i alte date confiden��iale Acest lucru previne captarea datelor de programe malware de tip „keylogger” pentru c�� nu introduci datele cu ajutorul tastaturii Secure Keyboard – pentru PC Aceast�� func��ie creeaz�� o conexiune securizat�� între tastatura fizic�� ��i calculator Protec��ia antiphishing Tehnicile de analiz�� avansat�� verific�� automat dac�� un website prezint�� caracteristici tipice opera��iunilor de phishing astfel încât tu ��i angaja��ii t��i s�� fi��i proteja��i împotriva siteurilor de phishing care încearc�� s�� î��i fure banii sau informa��ii confiden��iale URL Advisor Indiferent dac�� folose��ti un PC sau un Mac func��ia URL Advisor te informeaz�� cu privire la linkuri suspicioase sau nesigure înainte s�� dai clic pe ele Protec��ie pentru camerele web Aceast�� nou�� tehnologie faciliteaz�� blocarea accesului neautorizat la camera web a PCului t��u astfel încât infractorii informatici ��i programele malware s�� nu��i poat�� folosi camera pentru a te spiona sau a��i spiona mediul Protec��ia pentru camere web este disponibil�� numai pentru PCurile cu Windows File Advisor Atunci când descarci o aplica��ie de pe internet pe PC Kaspersky Small Office Security utilizeaz�� date în timp real bazate pe cloud pentru a verifica dac�� fi��ierul î��i poate afecta PCul AntiSpam pentru PC Cea mai recent�� tehnologie antispam asigur�� o filtrare mai fiabil�� a mesajelor nedorite AntiBanner pentru PC Tehnologiile antibanner ale Kaspersky Lab blocheaz�� ferestrele contextuale pentru a elimina distragerile deranjante CostAware Networking Oricând î��i folose��ti PCul pentru a accesa internetul prin re��ele WiFi publice G sau G noua noastr�� func��ie CostAware Networking împiedic�� automat dep����irea limitei de date prestabilite astfel încât s�� î��i po��i gestiona ��i optimiza cu u��urin���� traficul de date consumat Func��ia CostAware Networking este disponibil�� numai pentru Windows ��i versiunile ulterioare Web management pentru PC Utilizare web Kaspersky Small Office Security î��i permite restric��ionarea orelor din zi la care utilizatorii pot avea acces la internet Alternativ po��i bloca total accesul la anumite siteuri Web Safe Search Dac�� browserul t��u de web are un mod Safe Search C��utare sigur�� Kaspersky Small Office Security faciliteaz�� activarea în permanen���� a op��iunii Safe Search astfel încât paginile web cu con��inut necorespunz��tor s�� fie blocate automat Mesagerie instantanee ��i re��ele de socializare Accesul la mesageria instantanee poate fi restric��ionat astfel încât angaja��ii t��i s�� poat�� comunica doar cu anumite contacte De asemenea po��i limita activit����ile angaja��ilor pe re��ele de socializare precum Facebook ��i Twitter Controlul desc��rc��rilor Po��i bloca desc��rcarea anumitor categorii de fi��iere precum fi��ierele audio sau video pentru a reduce traficul pe internet ��i a preveni desc��rc��rile ilegale Criptarea datelor pentru PC ��i servere de fi��iere Depozite de stocare securizate criptate Se pot crea cu u��urin���� containere securizate pentru stocarea datelor confiden��iale ��i valoroase Fiecare container este criptat astfel încât datele sunt întro form�� ilizibil�� dac�� ho��ii ��i hackerii încearc�� s�� le acceseze Depozite multiple Po��i crea cât de multe containere securizate ai nevoie pentru firma ta astfel încât fiecare angajat s�� aib�� un loc unde s����i poat�� p��stra datele în siguran���� iar fiecare container poate fi protejat cu o parol�� proprie Partajare în siguran���� Containerele tale pot fi transferate în siguran���� prin email sau utilizând o unitate USB între calculatoare pe care ruleaz�� Kaspersky Small Office Security Gestionarea parolelor Stocare sigur�� pentru toate parolele Kaspersky Password Manager stocheaz�� toate parolele fiec��rui utilizator ��i informa��iile esen��iale ale identit����ii utilizatorului întrun depozit criptat Parolele utilizatorilor ��i c��r��ile de identitate pot fi deblocate doar cu o parol�� principal�� pe care o ��tie doar utilizatorul Acces sincronizat de pe orice dispozitiv Toate parolele unui utilizator sunt sincronizate între toate dispozitivele acestuia PCuri cu Windows calculatoare Mac telefoane ��i tablete cu Android iPhoneuri ��i iPaduri astfel încât fiecare utilizator s�� î��i poat�� accesa propriile parole pe orice dispozitiv oricând are acces la internet Autentificare simplificat�� pe websiteuri ��i în aplica��ii Deoarece Kaspersky Password Manager p��streaz�� toate numele de utilizator ��i parolele asociate utilizatorilor le este mai u��or s�� se autentifice pe websiteurile ��i în aplica��iile preferate atunci când revin la acestea Ei trebuie doar s�� re��in�� o parol�� principal�� ��i vor putea accesa toate parolele individuale Completarea automat�� a formularelor online Dup�� ce un utilizator a introdus informa��iile în cartea sa de identitate precum numele data na��terii adresa numele c��r��ilor de credit etc oricând utilizatorul respectiv trebuie s�� completeze un formular online pe PC sau pe Mac Kaspersky Password Manager va completa automat sec��iunile relevante ale formularului Generarea de parole mai puternice Pe PCul unui utilizator pot fi generate automat parole puternice individuale care s�� poat�� fi folosite pe orice dispozitiv acceptat Copii de rezerv�� ��i restabilire date pentru PC Copii de rezerv�� locale Se pot programa cu u��urin���� copieri regulate de rezerv�� pe un hard drive un dispozitiv deta��abil sau un dispozitiv de stocare în re��ea Copiile de rezerv�� pot fi restaurate cu u��urin���� cu numai câteva clicuri chiar ��i pe calculatoare pe care nu este instalat�� aplica��ia Kaspersky Small Office Security Copieri de rezerv�� online Po��i de asemenea s�� stochezi online copii de rezerv�� cu ajutorul popularului serviciu Dropbox pe care s�� le accesezi prin orice calculator cu o conexiune la internet Consult�� websiteul Dropbox sau contacteaz�� Dropbox pentru cele mai recente detalii privind restric��iile care se aplic�� serviciului de stocare online gratuit�� Administrare simplificat�� U��urin���� în utilizare Am conceput Kaspersky Small Office Security pentru u��urin���� în utilizare astfel încât managementul securit����ii s�� nu fie o povar�� ��i s�� po��i aloca mai mult timp activit����ilor tale de afaceri Gestionarea centralizat�� a securit����ii prin web Po��i gestiona toate tehnologiile de securitate Kaspersky Lab pentru toate dispozitivele tale prin intermediul unui portal web simplu Deoarece aceast�� consol�� de management bazat�� pe cloud poate fi accesat�� prin internet personalul extern sau consultantul IT extern poate configura ��i administra securitatea IT în timp ce tu te axezi pe alte activit����i de afaceri Pentru a permite administrarea prin web a Kaspersky Small Office Security utilizatorul trebuie s�� î��i creeze un cont special pe portalul My Kaspersky Instrumente suplimentare de calcul pentru PC File Shredder Deoarece ��tergerea unui fi��ier nu este suficient�� pentru a preveni accesarea sa de c��tre infractorii informatici Kaspersky Small Office Security include programulasistent File Shredder care poate distruge complet fi��ierele ��terse de pe PCurile tale PC Cleaner Programulasistent PC Cleaner ��terge fi��ierele temporare fi��ierele jurnal intr��rile din registru memoriile cache ale browserului ��i aplica��iilor ��i gole��te Co��ul de reciclare al PCului Instrumente suplimentare de calcul pentru PC Aplica��ii antimalware mobile Kaspersky Small Office Security protejeaz�� dispozitivele mobile Android împotriva multor tipuri diferite de programe malware Fiecare fi��ier aplica��ie ��i ata��ament de email poate fi scanat Protec��ie asistat�� de cloud În afara tehnologiilor antimalware tradi��ionale ��i proactive Kaspersky Small Office Security utilizeaz�� ��i for��a tehnologiei cloud pentru a asigura o protec��ie rapid�� împotriva celor mai recente amenin����ri Navigare sigur�� Kaspersky Small Office Security blocheaz�� linkurile r��uinten��ionate ��i frauduloase inclusiv siteurile Web de phishing care încearc�� s�� sustrag�� sume de bani sau identitatea ta online Filtrarea apelurilor ��i mesajelor SMS Kaspersky Small Office Security faciliteaz�� evitarea apelurilor ��i mesajelor SMS nedorite Po��i crea automat sau manual o list�� alb�� de numere de telefon acceptate sau o list�� neagr�� de numere ce trebuie blocate De asemenea po��i bloca automat apelurile ��i mesajele SMS de la numere de telefon ascunse sau nonnumerice Protec��ia confiden��ialit����ii Op��iunile de protec��ie a confiden��ialit����ii te ajut�� s�� ascunzi comunica��iile mobile private de alte persoane Po��i ascunde contacte jurnale ��i apeluri ��i mesaje SMS primite ��i trimise Protec��ie antifurt Fiindc�� smartphoneurile pot p��stra volume mari de informa��ii confiden��iale de afaceri puternicele noastre tehnologii antifurt î��i ofer�� acces de la distan���� la telefonul pe care lai pierdut sau care ��ia fost furat astfel încât s��l po��i bloca s�� po��i ��terge de pe el datele confiden��iale ��i s�� depistezi unde se afl�� De asemenea po��i activa o alarm�� sau po��i face fotografii utilizatorilor neautoriza��i Chiar dac�� cineva schimb�� cartela SIM po��i rula în continuare func��iile antifurt de la distan���� AntiTheft Management Portalul nostru AntiTheft Management î��i ofer�� un centru de comand�� pe web care faciliteaz�� interac��iunea de la distan���� cu telefonul lips�� astfel încât s�� po��i activa toate func��iile antifurt ��i s�� urm��re��ti jurnalele activit����ilor recente privind op��iunile antifurt Ajut��m�� s�� aleg Ce produs este adecvat pentru compania ta Câte laptopuri ��i desktopuri are firma ta Pân�� la Mai mult de Ai nevoie de o solu��ie de securitate care s�� protejeze doar calculatoarele ��i dispozitivele mobile folosite în majoritatea firmelor mici Da Nu Ai nevoie de o solu��ie de securitate care s�� protejeze infrastructura complex�� de IT cu care opereaz�� majoritatea firmelor foarte mari Nu Da Ai calculatoare de alt tip decât calculatoare Mac PCuri cu Windows sau servere de fi��iere cu Windows de exemplu servere de mail servere proxy sau calculatoare cu Linux Nu Da Ai nevoie de protec��ie centralizat�� pentru dispozitive mobile cu Android iOS Windows Phone Windows Mobile BlackBerry ��i Symbian Nu Da Î��i recomand��m s�� achizi��ionezi Kaspersky Small Office Security este adecvat pentru firma ta Achizi��ioneaz�� acum Unul dintre nivelurile aplica��iei Kaspersky Endpoint Security for Business alege dintre Core Select sau Advanced Cerin��e de sistem PCuri cu Windows desktopuri laptopuri ��i servere de fi��iere cerin��e generale Aproximativ MB de spa��iu liber pe unitatea hard în func��ie de dimensiunea bazei de date antivirus CDROM sau DVDROM Drive pentru instalarea programului de pe CD Mouse pentru computer Conexiune la internet pentru activarea produsului Microsoft Internet Explorer sau o versiune mai recent�� Microsoft Windows Installer sau o versiune mai recent�� Microsoft NET Framework sau o versiune ulterioar�� Func��ia de protec��ie pentru camerele web este disponibil�� numai pentru camerele web compatibile Laptopuri ��i desktopuri cu Windows cerin��e de memorie ��i procesor Sistem de operare Procesor Memorie RAM Microsoft Windows Windows Blue Windows Windows Pro Windows Enterprise Windows versiunea actualizat�� x ��i x GHz sau o versiune ulterioar�� GB RAM x sau GB RAM x Microsoft Windows Windows Windows Pro Windows Enterprise x ��i x GHz sau o versiune ulterioar�� GB RAM x sau GB RAM x Microsoft Windows Starter x SP sau o versiune ulterioar�� Microsoft Windows Home Basic Home Premium Professional Ultimate x ��i x SP sau o versiune ulterioar�� GHz sau o versiune ulterioar�� GB RAM x sau GB RAM x Microsoft Windows Vista Home Basic Home Premium Business Enterprise Ultimate x ��i x SP sau o versiune ulterioar�� GHz sau o versiune ulterioar�� GB RAM x sau GB RAM x Microsoft Windows XP Home Edition SP sau o versiune ulterioar�� Microsoft Windows XP Professional SP sau o versiune ulterioar�� Microsoft Windows XP Professional x Edition SP sau o versiune ulterioar�� GHz sau o versiune ulterioar�� MB Servere de fi��iere cu Windows cerin��e de memorie ��i Procesor Sistem de operare Procesor Memorie RAM Microsoft Windows Server R Foundation Essentials Standard Microsoft Windows Server Foundation Essentials Standard GHz x sau mai mare GB Microsoft Windows Small Business Server Standard Essentials SP sau o versiune ulterioar�� GHz x sau mai mare GB Microsoft Windows Server R Foundation Standard SP sau o versiune ulterioar�� GHz x sau mai mare GB Microsoft Windows Small Business Server Standard x Edition SP sau o versiune ulterioar�� GHz x sau mai mare GB Calculatoare Mac desktopuri ��i laptopuri MB spa��iu liber pe unitatea hard Conexiune la internet OS X Smartphoneuri ��i tablete cu Android Android – Rezolu��ie minim�� a ecranului x iPhone ��i iPad iOS sau o versiune ulterioar�� Volumul de memorie RAM liber�� Este posibil ca unele caracteristici ale produsului s�� nu fie disponibile la sistemele de operare pe bi��i

Get Kaspersky Small Office Security 5 KSOS5 15 now:

image_pdf
05Dec/16
avosoft-swiftshop-pos-v1.jpg

Download Swiftshop POS v1

What is Swiftshop POS Swiftshop is a point of sale desktop application designed to manage your shop mall boutique warehouses retail business etc Swiftshop keeps records secure and accurate generating receipts and reports   Why Swiftshop If you handle records manually through some spreadsheet application or handle a lot of records every day you need an effective and easy way to manage these records Swiftshop meets these needs by making it easy to store and navigate records for your business as easy as clicking a few buttons to get the desired result   Some Swiftshop Features Secured Access Group Products into Categories Products Inventory Speedy Sales Email Capability SMS Capability Customize everything Customer CRM Print receipts Print reports Print Invoices Custom payments Manage Users Etc

Get Swiftshop POS v1 now:

image_pdf
01Dec/16
ngwin-picpick-for-professionals.png

Download PicPick for Professionals

PicPick is an allinone software which offers you a whole set of inbuilt tools that you can use to play with your pictures digital artworks images photos and colors   It is a complete package of a fullfeatured screen capture tool an intuitive image editor tool a color picker a color palette a pixelruler a protractor a crosshair and also a whiteboard application   This tool is not only for website designers professional bloggers software developers graphic designers but also for anyone who loves to get more out of a simple picture

Get PicPick for Professionals now:

image_pdf